15 december 2015

Geslaagd bezoek in kader van Nationaal Park 'nieuwe stijl'

Op vrijdag 11 december bezocht Kees Lever, directeur programma Nationale Parken van het ministerie van EZ, de Utrechtse Heuvelrug. Samen met zijn collega Saskia de Mol van Otterloo wil hij kijken hoe het staat met de samenwerking en het draagvlak in de nationale parken. Maar ook een beeld krijgen van wat er speelt in deze gebieden. Wat zijn de iconen en hoe kijken zij aan tegen de landelijke ontwikkelingen om tot 'nationale parken 2.0' te komen?

 

Tijdens het bezoek aan de Utrechtse Heuvelrug werd Kees Lever ontvangen door een brede delegatie uit het gebied. Vertegenwoordigd waren o.a. de terreineigenaren en –beheerders, gemeenten, provincies Utrecht en Noord-Holland, gebiedscoöperatie O-gen en ondernemers. Elk met een eigen verhaal, maar wel een gezamenlijke ambitie.

 

Ambities en plannen

Het bezoek startte in de uitkijktoren van het Nationaal Militair Museum bij Park Vliegbasis Soesterberg. De gasten werden bijgepraat over de balans tussen natuur en recreatie, zonering en de rol van de landgoedeigenaren in het nationaal park. Daarna volgde een rondleiding door Paleis Soestdijk. Hier vond een discussie plaats over de ontwikkelingen rond de plannen en ambities van het nationaal park, nieuwe verdienmodellen voor de Heuvelrug en het neerzetten van het gebied als een sterk merk.

 

Nationaal park 2.0

De afsluiting van het bezoek vond plaats in het Noord-Hollandse deel van de Heuvelrug, bij landgoed Zonnestraal in Hilversum. Hier waren ook gedeputeerde Talsma van Noord Holland, wethouder Van Vroonhoven van gemeente Hilversum en het Goois Natuurreservaat aanwezig. Aan bod kwam het grote draagvlak in zowel Noord-Holland als Utrecht om van de Heuvelrug een Nationaal Park 2.0, een nationaal park 'nieuwe stijl', te maken. Maar ook de ambitie van alle partners op de Heuvelrug om uit te groeien tot nationaal park met internationale allure. Daarvoor werd beroep gedaan op Kees Lever voor steun. Niet zozeer financiële hulp, maar juist gedeeld enthousiasme om deze ambitie te realiseren.

 

Kees Lever gaf na het bezoek aan onder de indruk te zijn van de brede enthousiaste samenwerking die hij ondervond en de wil en enthousiasme die er van alle kanten is voor een nationaal park Heel de Heuvelrug. Daarnaast was hij geïnspireerd door de energie om te komen tot nieuwe verdienmodellen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Er is een positieve houding om door te ontwikkelen, nieuwe uitdagingen aan te gaan (zoals de verkenning om ook te komen tot een Geopark Heuvelrug) en samen hier de schouders onder te zetten. Juist deze brede samenwerking, positieve houding en ambitieuze plannen spreken hem aan.